Kino Ignacy
Powołany 2
Omen: Początek
Back to Black. Historia Amy Winehouse
Kicia Kocia w Przedszkolu
Czerwone Maki

Powołany 2

Internetowy hit powraca na wielkim ekranie!

23 kwietnia

kup/rezerwuj bilet więcej

Omen: Początek

Prequel klasycznej serii filmów grozy - Omen!

od 19 kwietnia

kup/rezerwuj bilet więcej

Back to Black. Historia Amy Winehouse

Historia ukryta za jednym z najlepszych albumów wszech czasów!

od 19 kwietnia

kup/rezerwuj bilet więcej

Kicia Kocia w Przedszkolu

Rezolutna kotka już po raz czwarty zaprasza do kin na seanse pełne humoru, emocji oraz codziennych przygód.

od 19 kwietnia

kup/rezerwuj bilet więcej

Czerwone Maki

Walka o wszystko zaczyna się teraz!

od 15 kwietnia

kup/rezerwuj bilet więcej

Kino Ignacy  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://kinoignacy.pl/

Data publikacji: 2020-07-31

Data aktualizacji: 2020-07-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Data sporządzenia: 2020-07-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Szymańskibiuro.kinoignacy@gmail.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 767 26 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Kino Ignacy, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Słowackiego 4

Do budynku prowadzi 1 wejście przy parkingu głównym Lidzbarskiego Domu Kultury. Wejście i poziom chodnika dostosowany jest do podjazdu wózków inwalidzkich.

Kasa biletowa znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol i pomieszczenia na parterze. Do balkonu kinowego prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Wejście na sale kinową znajduje się bezpośrednio przy kasie kinowej oraz przy bufecie kina.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących